Mae Breuddwyd 'Da Fi
gan Suran Y Coed
(Wayne Harbert)

Y ddarn fuddugol yn nghystadleuaeth Gadair Cymdeithas Madog,
Cwrs Cymraeg Ottawa A'r Cylch, 1993

Cyfieithiad Saesneg

English Translation

Nol I Dudalen Gartref Cystadleuaeth Y Gadair

Back To The Chair Competition Home Page

  Mae breuddwyd 'da fi.
Pont rhwng nawr ac yfory ydy hi.
Mae'r hafn rhyngddyn yn llydan ac yn ddwfn.
Sut gallwn i groesi hebddi?

Des i â'm merch
I'r cymer hardd hwn o'r afonydd
I adeiladu ynghyd pont o freuddwyd
Drwy rannu pethau gyda'n gilydd
Yr oeddwn i wedi dod yn eu caru:
Hen iaith, ffrindiau newydd,
Hanes a hanesyn, cân a Chymreigrwydd.

A rydw i'n breuddwydio dros fy ngeneth
Y bydd digon o awch a heddwch ac amser
Iddi hithau fynd yn saer pontydd gwerthfawr
Rhwng yfory ac yn awr.
     

I Have A Dream
gan Suran Y Coed
(Wayne Harbert)

The winning piece in the Cymdeithas Madog chair competition, Cwrs Cymraeg Ottawa A'r Cylch, 1993.

Translation by the author

Cerdd Wreiddiol (Yn Y Gymraeg)

Original Poem (In Welsh)

Nol I Dudalen Cartref Cystadleuaeth Y Gadair

Back To The Chair Competition Home Page

  I have a dream.
It is a bridge between now and tomorrow.
The space between them is wide and deep.
How could I cross without it?

My daughter and I came
To this fair convergence of rivers
To build together a bridge out of dream
By sharing things with each other
That I had come to love:
Old language, new friends,
history and story, song and Welshness.

And I have a dream for my little girl,
That there will be zest and peace and time enough
For her too to become a builder of bridges of great worth
Between tomorrow and today.

Draig Cymdeithas Madog

© Cymdeithas Madog
29 Mawrth/March 2000

Problems or comments?
Contact the webmaster

 

Barddoniaeth/Poetry